• Małe 2, 3-7 i 8-9 osobowe grupy
  • Podział na kategorie wiekowe
  • Dopasowanie poziomu zaawansowania
  • Analiza postępów i testy kontrolne
  • Możliwość zmiany grupy w trakcie nauki

Dodatkowo…

  • 10% zniżki dla drugiego członka rodziny
  • Konwersacje z native speakerem